Bwyty


 • Bwyty yn edrych dros y bae
 • Trwyddedig Llawn bar a lolfeydd.
 • Brecwast, ar gael o 8:30yb - 9:30yb
 • Ceisiadau brecwast cynnar i gael eu gwneud ar y diwrnod blaenorol
 • Coffi yn y bore ar gael ar gais.
 • Cinio, ar gael o 12 hanner dydd tan 14:30
 • Byr-brydau ar gael rhwng 2.30yh a 4.30yh
 • Carferi bob dydd Sul 12:00-14:30
 • Archebwch pecynnau bwyd ar noson flaenorol.
 • Te prynhawn ar gael gyda chacennau cartref.
 • Cinio Nos ar gael o 6:00yh i 8:30yh.