Bwydlen

 

Gweinir rhwng 12.00 yp ac 2.30yp

I DDECHRAU A BYRBRYDAU

DYSGLIAD O OLEWYDD WEDI EI (G,LL) £2.60
BARA FFRESS GYDA OLEW OLEWYDD A FINEGR BASALMIC (G,LL) £3.60
BARA GARLLEG (G,CLL,LL) £3.25
BARA GARLLEG A CHAWS TAWDD (G, CLL,LL) £3.95
CAWL CARTREF Y DYDD (*,G,LL)
Gweinir a hanner baget ffres
£4.75
DISGLIAID O GREGYN GLEISION “MOULES MARINIERE” (M,G,CLL)
Gweinir a hanner baget ffres a menyn
£7.50
PLATIAD “TY NEWYDD” I’W RANNU (G,CLL)
Platiad o gig cymysg o’r Eidal, olewydd, caws a throchion, gweinir a bara ffres
£14.50


PRIF BRYDAU

GOLWYTH CIG EIDION (G) Gweinir a madarch, cylchau nionod a thomato, dewis o datws (Saws grawnpupur neu fadarch £2.00 ychwanegol) £18.95
Golwyth Cig Moch (W) gyda afal pin ac wy o wyau Llyn, gweinir a dewis o datws a phys o’r ardd £12.95
SCAMPI (G,CR) Gyda sglodion cartref a phys o’r ardd £11.95
LASAGNE VERDI CIG EIDION (*) Gweinir gyda bara garlleg (Dysgliaid o sglodion cartref £2.00 ychwanegol) £10.95
BYRGER CIG EIDION TY NEWYDD (G,CLL,W,MW,H) Mewn rol ciabatta a “relish” gyda sglodion a cholslaw £12.95
BYRGYR CYW IAR WEDI EI FFRIO (G,CLL,W,MW,H) Mewn rol ciabatta gyda salad a sglodion a cholslaw £12.95
BYRGER FFA SBEISLYD (G,CLL,W,M,H, LL) Mewn rol ciabatta gyda salad a “relish “ tomato, gweinir a sglodion a cholslaw £12.95

GWELER EIN 'PRYDAU ARBENNIG' AM OPSIYNAU YCHWANEGOL I'N PRIF


BRECHDANAU FFRES (G,MW)

WEDI EU GWNEUD I ARCHEB AR FARA GWYN NEU FROWN LLEOL

CAWS CHEDAR AEDDFED (G,CLL,LL)
Gyda nionod, tomato neu gatwad tomato lleol 30c yr un
£4.95
CIG MOCH LLEOL (G,CLL)
Gyda mwstard Cymreig coch “Calon Lan” neu marchruddygl – 30c yr un
£4.95
CAWS A CHIG MOCH LLEOL (G,CLL) £6.25
TUNA A MAYONNAISE (G,CLL,P,W,M,H) £5.25
CORGIMYCHIAID MOR YR IWERYDD A SAWS MARIE ROSE (G,CLL,C,W,MW,H,P) £6.25
CRANC LLEOL (OS AR GAEL, DIBYNNU AR Y TYWYDD A’R TEIDIAU (G,CLL,C) £7.95


BAGETS FFRES
WEDI EU GWNEUD YN FFRES I ARCHEB

SELSIG CIG MOCHYN A NIONOD (G,SO,CLL) £7.95
CYW IAR WEDI EI FFRIO, LETYS A MAYO GARLLEG TSILI (G,CLL,W,MW,H) £9.95
CIG MOCH, LETYS A THOMATO (G,CLL) £8.95


PANINI
WEDI EU TOSTIO YN YSGAFN

CIG MOCH A CHAWS CHEDAR (G,CLL) afal pin neu domato ychwanegol – 30c ychwanegol £7.95
TUNA A CHAWS CHEDAR TAWDD (G,CLL,P,W,MW, H) £7.95
BRIE A LLUGAERON (G,CLL, LL) £7.95


PRYDAU WYAU
DEFNYDDIR DAU WY “PEN DOMEN” O GWMNI LLEOL “WYAU LLYN I WNEUD Y PRYDAU

MADARCH (W,LL) £5.95
CAWS (W,CLL,LL) £5.95
CIG MOCH LLEOL (W) £5.95
CIG MOCH A CHAWS (W,CLL) £6.25

YCHWANEGWCH AT Y PRYD WYAU GAN YCHWANEGU TOMATO, MADARCH NEU NIONOD – 30C YR UN

YCHWANEGWCH DDYSGLIAID O SGLODION CARTREF AT EICH PRYDAU - £2.00 YN YCHWANEGOL


TATWS TRWY EU CRWYN (G,MW)
WEDI EU LLENWI GYDA LLENWAD O’CH DEWIS A SALAD BACH

FFA POB (CLL,LL)
CAWS CHEDAR AEDDFED (CLL,LL)
TUNA A MAYONNAISE (CLL, P, W, MW)
CORGIMYCHIAID YR IWERYDDA SAWS MARIE ROSE

YCHWANEGWCH SELSIG NEU DAFELL O GIG MOCH NEU GAWS I’CH TATEN - £1.00

PRYDAU PLANT

DYSGLIAID O GAWL TOMATO “HEINZ”- gyda bara menyn (G,CLL,LL) £3.95
PENFRAS BYCHAIN MEWN CYTEW (G,P) £6.25
BYSEDD PYSGOD DI GLWTEN (P) £6.25
DARNAU O GYW IAR MEWN CYTEW (G) £5.95
SELSIG CIG MOCHYN (G,SO) £5.95
SELSIG CIG MOCHYN AG WY (G,SO) £6.50
PISA CAWS A THOMATO (LL) £5.95

(Gweinir yr uchod i gyd gyda tatws sdwnsh neu sglodion a phys neu ffa pob)


Teganau Hwyl wedi eu llenwi gyda Hufen Iâ
(Tegan ddim yn addas i blant dan 3 oed)

PYNCI’R PENGWYN (CLL) – Hufen ia fanila) £2.95
CWACI’R PENGWYN (CLL) – Hufen ia siocled) £2.95


AR YR OCHR

DYSGLIAID FAWR O SGLODION CARTREF (LL) £3.00
DYSGLIAID O LYSIAU (LL)) £2.50
SALAD CYMYSG (LL) £2.50
DYSGLIAID O GOLSLOW CARTREF (G,LL) £2.00
DYSGLIAID O GYLCHAU NIONOD (G,LL) £2.00
SAWS GRAWN PUPUR (CLL,LL) £2.00
SAWS MADARCH (CLL,LL) £2.00
HANNER BAGET A MENYN (G,CLL,N) £1.50
TAFELL O FARA MENYN (G,CLL,N) £1.00
BARA GARLLEG (LL,CLL,G) £2.95
BARA GARLLEG GYDA CHEDDAR CYMREIG (LL) £3.95

 

Mae prydau sydd wedi eu nodi ag LL yn addas i lysieuwyr ac mae’r gweddill fel a ganlyn
(G) Glwten (CLL) Cynnyrch Llaeth (W) Wyau (M) Molwsg (MW) Mwstard (CR) Crawennog
(H) Helogau (SO) Soya (SU) Sytphidau (P) Pysgod (Se) Sesame (C) Cnau
(*) Holwch aelod o’r staff gweini a fydd yn falch i'ch cynghori chi!

 

BLAS YR YDREF A’R GAEAF
BWYDLEN NOS

Dewisiwch bryd i ddechrau a phrif bryd am £18.95
(a’r pris ychwanegol os y nodir)

Pob pryd i ddechrau ar gael am £6.25 (a’r pris ychwanegol, os y nodir)


I DDECHRAU

CAWL CARTREF Y DYDD gyda Bara a Menyn Ffres Crystiog (*,G,LL)
BARA FFRESS GYDA OLEW OLEWYDD A FINEGR BASALMIC (G,LL)
Gweinir a dysgliaid o olewydd wedi eu marineiddio a’u cymysgu
TARTEN CAWS GAFR A NIONOD WEDI EU CARAMALEIDDIO (CLL)
Gweinir yn gynnes gyda letys
MADARCH GARLLEG HUFENOG A STILTON TAWDD (CLL,G,LL)
Gweinir a bara ffres
DEWIS Y COGYDD O BATE Y DYDD (*,G,CLL,MW)
Gweinir a letys, marmaled nionod, tost a menyn
CACEN BYSGOD HADOC WEDI EI GOCHI A MOZZARELLA (P,C ,LL)
Gweinir a letys a tsili melys
CORGIMYCHIAID BREISION GARLLEG, MEWN CYTEW TEMPURA A GWYMON (G,C)
Gweinir a letys a tsili melys
(£1.00 yn ychwanegol – Pris Pryd Cyntaf yn unig £7.50)
DYSGLIAD O GREGYN GLEISION “MOULES MARINIERE” (M,G,C LL)
Gweinir a hanner baget a menyn
(£1.00 yn ychwanegol – Pris Pryd Cyntaf yn unig £7.50)
PLATIAD ARBENNIG “TY NEWYDD” I’W RANNU (G,CLL,MW)
Cymysgfa o gigoedd o’r Eidal, olewydd, caws a throchion amrywiol, gyda bara ffress, wedi ei ddarparu i ddau ei rannu, fel dechreufwyd dau gwrs

Os nad ydych am gael pryd dechreuol, mae’r prifbrydau ar y ddalen nesaf am £13.95
(a’r pris ychwanegol, os y nodir)


PRIF BRYDAU

CIG OEN A MINTYS (G,C LL)
wedi ei goginio yn araf nes ei fod yn frau, a’i weini ar fwtrin o rwdins, moron a thatws, grefi blasmintys a bresych coch
(Pris ychwanegol 2 gwrs £3.00 – Pris Prif Gwrs yn unig £16.95)
GOLWYTH CIG EIDION WEDI EI BRWYSIO (G,C LL)
Gweinir a phwdin Swydd Efrog a thatws stwnsh, llysiau’r dydd a grefi o flas gwin coch cyfaethog
CYW IAR GORWYCH (CLL)
Brest cyw iar cyfan gyda bacwn a mozzarella tawdd, wedi ei weini ar datws stwnsh, pys o’r ardd a saws o flas gwin coch a nionod tragwyddol
GOLWYTH CIG EIDION SGRLWYN (MW)
Cig gorau ein Cigydd, gweinir a sglodion cartref, tomato ceirios a dail cymysg
(Pris ychwanegol 2 gwrs £3.00 – Pris Prif Gwrs yn unig £16.95)
Saws Grawnpupur neu fadarch (CLL) £2.00 neu Madarch a chylchau nionod (G) £2.00
GOLWYTH CIG MOCH (W)
Gweinir ag wy Llyn ac pin afal, sglodion cartref a dail cymysg
HWYADEN WEDI EI RHOSTIO
Brest hwyaden a blas oren a phort, tatws minceg a llysiau’r dydd
(Pris ychwanegol 2 gwrs £2.00 – Pris Prif Gwrs yn unig £15.95)
LASAGNE VERDI CIG EIDION (*,MW)
Gweinir gyda bara garlleg, ac unai dysgliaid o sglodion cartref neu ddail
DEWIS Y COGYDD O BRYD LLYSIEUOL PASTA Y DYDD (*,LL)
Gweler ein byrddau hysbysebu wrth y bar
‘WELLINGTON’ BRIE MADARCH A LLUGAERON (G,CLL,LL)
Cas o grwst yn llawn madarch wedi eu ffrio, llugaeron a chaws Brie, dewis o datws a llysiau’r dydd
PENFRAS GARLLEG A PHERLYSIAU O’R POPTY (G,P,CLL)
mewn saws gwin coch hufenog, hefyd saws tomato, garlleg a pherlysiau, gyda dewis o datws a llysiau’r dydd,)
CORGIMYCHIAID GARLLEG BREISION A TSILI MELYS (G,P)
Gweinir ar wely o lysiau wedi eu ffrio a nwdls
PENFRAS MEWN CYTEW A SGLODION (G,P)
“Yr hen Ffefryn”, wedi ei ffrio y nein cytew casgen, a’i weini a sglodion cartref a phys slwjBYRGYR CAWS TY NEWYDD (G,CLL)
Byrgyr Cig Eidion gorau ein cigydd gyda chaws chedar a mozzarella tawdd, mewn rol ciabatta, gyda salad a chatwad tomato Cymreig, sglodion cartref a cholslo cartref
Gyda tafell o facwn … £1.00 neu gyda tocyn o gylchau nionod … £1.00


AR YR OCHR

DYSGLIAID FAWR O SGLODION CARTREF (LL) £3.00
DYSGLIAID O LYSIAU (LL) £2.50
SALAD CYMYSG (LL) £2.50
DYSGLIAID O GYLCHAU NIONOD (G,LL) £2.00
SAWS GRAWN PUPUR (CLL,LL) £2.00
SAWS MADARCH (CLL,LL) £2.00
HANNER BAGET A MENYN (G,CLL,N) £1.50
TAFELL O FARA MENYN (G,CLL,N) £1.00
BARA GARLLEG (LL,CLL,G) £2.95
BARA GARLLEG GYDA CHEDDAR CYMREIG (LL) £3.95

GWELER EIN 'PRYDAU ARBENNIG' AM OPSIYNAU YCHWANEGOL I'N PRIF


PRYDAU PLANT

DYSGLIAID O GAWL TOMATO “HEINZ”- gyda bara menyn (G,CLL,LL) £3.95
PENFRAS BYCHAIN MEWN CYTEW (G,P) £6.25
BYSEDD PYSGOD DI GLWTEN (P) £6.25
DARNAU O GYW IAR MEWN CYTEW (G) £5.95
SELSIG CIG MOCHYN (G,SO) £5.95
PISA CAWS A THOMATO (LL) £5.95

(Gweinir yr uchod i gyd gyda tatws sdwnsh neu sglodion a phys neu ffa pob)


Teganau Hwyl wedi eu llenwi gyda Hufen Iâ
(Tegan ddim yn addas i blant dan 3 oed)

PYNCI’R PENGWYN (CLL) – Hufen ia fanila) £2.95
CWACI’R PENGWYN (CLL) – Hufen ia siocled) £2.95


Mae prydau sydd wedi eu nodi ag LL yn addas i lysieuwyr ac mae’r gweddill fel a ganlyn
(G) Glwten (CLL) Cynnyrch Llaeth (W) Wyau (M) Molwsg (MW) Mwstard (CR) Crawennog
(H) Helogau (SO) Soya (SU) Sytphidau (P) Pysgod (Se) Sesame (C) Cnau
(*) Holwch aelod o’r staff gweini a fydd yn falch i'ch cynghori chi!


COFIWCH ARCHEBU BWRDD AR GYFER EIN CARFERI DYDD SUL!
POB DYDD SUL RHWYNG 12y.h. a 2.30y.h.

 

Bara garlleg £1.25
Bara garlleg a chaws £1.50
Cawl Tomato £2.30
   
Selsig gyda sglodion a phys neu ffa pôb £4.30
Darnau o gyw iâr mewn cytew gyda pys neu ffa pôb, sglodion
neu datws newydd
£4.30
Bysedd Pysgod Penfras gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Penfras gyda cytew crimp gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Pizza bach caws a thomato gyda pys neu ffa pôb, sglodion neu datws newydd £4.30
Ffa pôb ar dôst £2.80
  gyda caws £3.00
Lasagne Cig eidion wedi ei orchuddio â chaws gyda sglodion neu datws newydd a salad neu bys £4.30
   
Pync y Pengwin (Fanila) £2.80
Quacky y Ceiliog (Siocled) £2.80
Hufen iâ £2.55

 

Bwydlen Nadolig - cliciwch yma

Gwybodaeth Ychwanegol - cliciwch yma

Cystadleuaeth Siwmper Nadolig - cliciwch yma