Newyddion

9/3 - Soup and Song

poster

Soup and Song am 7.30pm er budd Ambiwlans Awyr Cymru. £10 y ticed.11/3 - Sul y Mamau
Dewch a'ch Mam i Westy Ty Newydd Dydd Sul yma i ddathlu Sul y Mamau - bydd carfari ar gael 12y.h. tan 2.30y.h. Ffoniwch nawr i archebu bwrdd - 01758760207


I’r Gwellt Â’r Gwelltyn
Newyddion da iawn i ddechrau 2018! Rydym Ni yng Nwesty Tŷ Newydd, yn cefnogi Pen Llŷn a’r Sarnau “I’r Gwellt Â’r Gwelltyn” a bellach yn defnyddio gwellt bioddiraddadwy.

Cliciwch yma i ddarllen mwy


Digwyddiadau dros yr Wyl:
20/12: Canu Carolau a Cwis
26/12: Dip Sant Steffan
27/12: Cwis
31/12: Carfari Dydd Sul 12 - 2:30y.h
31/12: Pryd arbennig, Disco a Gwisg Ffansi
01/01: Carfari Flwyddyn Newydd a Dip Flwyddyn Newydd

Archebwch fwrdd ar gyfer Noson Calan ar Flwyddyn Newydd.


PWYSIG
Byddem ar gau 6ed o Dachwedd am wythnos i 10 diwrnod oherwydd ein bod yn ail wneud llawr y bwyty. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Unwaith cawn ddyddiad agor gan y gweithwyr mi wnawn adael i bawb wybod - Diolch


Gŵyl Pendraw Byd - Byddem yn dathlu Gŵyl Pendraw Byd Yng Nhŷ Newydd Dydd Sadwrn yr 2il o Fedi 2017 - cliciwch yma


Gwyliau Sulgwyn - Gan bod nifer o gwsmeriaid yn holi, byddwn yn gweini bwyd o 5:30y.h yn ystod y gwyliau. Perffaith ar gyfer teuluoedd gyda phlant ifanc. Byddwn yn cynnig lolipop am ddim i bob plentyn yn y slot 5:30y.h. Archebwch eich bwrdd heddiw! Byddem hefyd yn gweini bwydlen byr brydau rhwng 2:30 a 5:00.


Newyddion Da - Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein Prif gogydd newydd yn dechrau gyda ni ar yr 12ed o Ragfyr....Gwyliwch allan am y fwydlen newydd.


Gwesty Tŷ Newydd ar fideo Eryri Mynyddoedd a Môr am Aberdaron


Telegraph - The Llyn Peninsula: A poet's wild corner of Wales, By Chris Moss 29 March 2013 - Cliciwch yma


Farmers Guardian - Branching out into the luxury hotel business December 21st 2007 - Cliciwch yma


Daily Post - Dreams come true for NFU man Dec 6 2007 by Andrew Forgrave, Daily Post - Cliciwch yma