Prisiau

Archebu’n Ddiogel Ar Lein - cliciwch yma

(Cyfieithiad i ddilyn)

Winter Room Tariff – 1st October 2016 - 31/3/17 (excluding 31.12.16)
£90 Based on two people sharing per room, inclusive of breakfast
£100 Love Room
£60 Single occupancy

Special Deals – 1st October 2016 - 31/3/17 (excluding 31.12.16) Stay two nights, get the third night free (£180 for three nights) Love room (£200 for three nights)

Tariff – start 1st April 2017
between 30.04.16 and 30.10.16
Partial Seaview rooms £110
Full Seaview rooms £115
The Love room £125

School Holiday and Weekend Tariff- start 1st April
Partial Seaview rooms £120
Full Seaview rooms £125
The Love room £135

Sengl
Dwbl

£50.00

£55.00 Ar y Penwythnos
a Gwyliau Ysgol

£70.00

£80.00 Ar y Penwythnos
a Gwyliau Ysgol

Mae croeso i westeion anabl yng Ngwesty Tŷ Newydd, gyda 2 ystafell wedi’u haddasu’n arbennig ar gyfer cadeiriau olwyn yn unol â chanllawiau Categori 2 y Cynllun Mynediad Cenedlaethol. Mae’r fynedfa lydan yn ei gwneud yn hawdd mynd i mewn i’r gwesty ac mae’r dderbynfa, y bar a’r ystafell fwyta i gyd ar yr un lefel. Mae yna lifft i fynd â chi i’r ystafelloedd gwely.

Polisi Canslo Ystafelloedd

Os yw’r ystafell yn cael ei ganslo o fewn 7 diwrnod o’r diwrnod cyrraedd, mae gennym hawl i gadw’r blaendal.

Oes yw’r ystafell yn cael ei ganslo o fewn 48 awr o’r diwrnod cyrraedd yna mae gennym hawl i codi’r pris llawn.