Newyddion

Cynllun Croeso - Croeso Cymru

Mae'r sefydliad yma wedi ymrwymo i ddarparu ar gyfer anghenion beicwyr ac wedi ei gymeradwyo gan Croeso Cymru wedi ateb meini prawf y Cynllun Croeso Beicwyr.

Mae'r sefydliad hwn wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion Golffwyr ac mae wedi cael ei gymeradwyo gan Croeso Cymru ar ol bodloni meini prawf y Cynllun Croeso Golffwyr.

Mae'r sefydliad hwn wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion beicwyr ac mae wedi cael ei gymeradwyo gan Croeso Cymru ar ol bodloni meini prawf y Cynllun Croeso i Feicwyr.

Mae'r sefydliad hwn wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion Criwiau Teledu/Ffilm ac mae wedi cael ei gymeradwyo gan Croeso Cymru ar ol1 bodloni meini prawf y Cynllun Croeso Criwiau Teledu/Ffilm.


Bwydlen newydd ar gyfer y gwanwyn

Mae bwydlen newydd ar gyfer y gwanwyn nawr ar gael.

Dyma ein bwydlenni:

Bwydlen cinio

Bwydlen nos


2021 Teras newydd - Cyn ac ar ôl

 • 290621-teras-hen-1
 • 290621-teras-hen-2
 • 290621-teras-newydd-0
 • 290621-teras-newydd-1
 • 290621-teras-newydd-2
 • 290621-teras-newydd-3
 • 290621-teras-newydd-4

Newyddion Cyffrous!

Mae'r gwaith ar y teras wedi cychwyn yr wythnos hon, gyda tho sydd yn agor a chau a gwydr newydd ar y ffrynt. Rydym yn gyffrous i groesawu ein holl gwsmeriaid yn ôl i Dy Newydd ac i'r Teras newydd. Gobeithiwn gael dyddiad agor penodol ar yr 22ain o Ebrill. Cyn gynted ag y cawn ddyddiad, byddwn yn rhoi gwybod i chi i gyd ar ein tudalen Facebook a'n Gwefan. Gobeithio y gwelwn ni chi i gyd yn fuan!

 • 310321-news
 • 310321-news-2
 • 310321-news-3
 • 310321-news-4
 • 310321-news-5
 • 310321-news-6

Bwydlen Parti Nadolig - 2019
Ar gael nawr- cliciwch yma


I’r Gwellt Â’r Gwelltyn
Newyddion da iawn - rydym ni yng Nwesty Tŷ Newydd, yn cefnogi Pen Llŷn a’r Sarnau “I’r Gwellt Â’r Gwelltyn” a bellach yn defnyddio gwellt bioddiraddadwy - cliciwch yma


Gwesty Tŷ Newydd ar fideo Eryri Mynyddoedd a Môr am Aberdaron


Telegraph - The Llyn Peninsula: A poet's wild corner of Wales, By Chris Moss 29 March 2013 - Cliciwch yma


Farmers Guardian - Branching out into the luxury hotel business December 21st 2007 - Cliciwch yma


Daily Post - Dreams come true for NFU man Dec 6 2007 by Andrew Forgrave, Daily Post - Cliciwch yma